OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Lp.  RODZAJ ZAJĘĆ

1 Chór
2 Koło z wych. komunikacyjnego
3 Koło eucharystyczno - biblijne
4 Koło fizyczno - chemiczne
5 Koło geograficzne
6 Koło historyczne
7 Koło języka niemieckiego
8 Koło matematyczne
9 Koło regionalne
10 Koło sportowe
11 Koło z języka angielskiego
12 Koło z języka polskiego
13 Opieka świetlicowa
14 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
15 Zajęcia logopedyczne
16 Zajęcia wyrównawcze