Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne- koleżeńskie- przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

STRONA WWW SKW PROMYK Z SERCA - LINK