KODEKS 2.0

 1. Korzystając z komputera w szkole i w domu przestrzegamy zasad BHP.
 2. W szkole i poza nią nie używamy komputera jako narzędzia do kradzieży.
 3. Jeśli wy­korzystujemy materiały z Internetu zawsze podajemy  źródło i autora.
 4. Z komputera korzystamy tak by nie szkodzić sobie i innym – pamiętamy by informować osoby dorosłe jeśli coś nas zaniepokoi.
 5. Jesteśmy ostrożni– nie ufamy osobom poznanym w sieci, nie podajemy swoich danych osobowych oraz nie udostępniamy danych innych.
 6. W komunikacji,  na portalach społecznościowych, poczcie e-mail, komunikatorach pamiętamy o poprawnej pisowni i zasadach netykiety
 7. Nauczyciele wykorzystują pomysły uczniów dotyczące wykorzystania nowych technologii
 8. Nauczyciele wszystkich przedmiotów wykorzystują sprzęt komputerowy na swoich zajęciach. 

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do:

 • Uczęszczania do szkoły codziennie, chyba że posiadają prawne usprawiedliwienie nieobecności.
 • Przestrzegania regulaminów klasowych.
 • Traktowania personelu, innych uczniów i członków społeczności szkolnej z godnością i szacunkiem.

Wszelkie zachowania, które naruszają bezpieczeństwo innych ludzi, takie jak prześladowanie, zastraszanie lub zachowanie niezgodne z prawem nie będą tolerowane w naszej szkole.

PODSTAWOWE DOKUMENTY:

 - STATUT 

- WSO

- PROGRAM PROFILAKTYKI

- PROGRAM WYCHOWAWCZY