ŚWIETLICA

"REGULAMIN WSZYSCY ZNAJĄ, ZASAD PILNIE PRZESTRZEGAJĄ"

* Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzę z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

* Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się jak najlepiej je wykonać.

* Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy, i zabawie. Staram się cicho pracować i bawić.

* Szanuję innych, nikomu nie dokuczam - nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.

* Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.

* Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

* Dbam o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu. Po zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie.

* Dbam o estetyczny wygląd sali, nie niszczę sprzętu, zabawek, gier. Szanuję cudzą własność.

* Dbam. o czystość osobistą.

* Przed posiłkiem starannie myję ręce, podczas posiłków zachowuje się kulturalnie i bezpiecznie.

* Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na

terenie świetlicy.

* Wykonuję obowiązki dyżurnego starannie i sumiennie.

* Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, osób starszych i kolegów - używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.

Oświadczenie – świetlica - wzór

Każdy uczeń dojeżdżający, który przybywa do szkoły innym środkiem transportu niż autobus szkolny i ma zamiar wracać samodzielnie do domu - drukuje poniższe oświadczenie i po wypełnieniu przez rodzica dostarcza je do wychowawcy świetlicy.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko

......................................kl......w dniu.................. świetlicy szkolnej po zakończonych lekcjach.

Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.

............................

Podpis rodzica/opiekuna

OŚWIADCZENIE – ŚWIETLICA -wzór

Zgoda rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończonych zajęciach.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko

......................................kl......w dniu.................. świetlicy szkolnej po zakończonych lekcjach.

Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.

............................

Podpis rodzica/opiekuna