WYMAGANIA EDUKACYJNE

 SZKOŁA PODSTAWOWA               PUBLICZNE GIMNAZJUM

ZASADY OCENIANIA 

SZKOŁA PODSTAWOWA                                                                 PUBLICZNE GIMNAZJUM