dyzuryjpgI

WAŻNE DOKUMENTY

Przedszkole:

1.  Koncepcja pracy przedszkola                      

2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci   

3. Statut przedszkola                       

4. Wniosek o do przedszkola.(rok szkolny 2017/2018)      

5. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Dylewie w roku szkolnym 2017/2018.       

6. Roczny Plan Pracy Przedszkola      


Szkoła Podstawowa i Gimnazjum:                  

1.  Koncepcja pracy szkoły                                        

2. Regulamin pracy szkoły                                        

3. Roczny plan pracy szkoły                                     

4. Program wychowawczy                                        

5. Program profilaktyki szkolnej                             

6. Regulamin dowożenia uczniów                              

7.  System pomocy psychologiczno- pedagogicznej.  

8. Program wspierania ucznia w klasie I                    

9. Regulamin pracy biblioteki szkolnej                      

10. Regulamin wycieczek i imprez                                

11. Załączniki do regulaminu wycieczek                     

12. Plan ewaluacji   

13. Statut                                                               

14. Uchwała nr 8/2014/2015 Rady Pedagogicznej Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie z dnia 17 grudnia 2014 w sprawie zmian w Statucie Publicznego Gimnazjum 

 15. Uchwała nr 8/2014/2015 Rady Pedagogicznej Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II    w Dylewie z dnia 17 grudnia 2014 w sprawie zmian w Statucie Przeszkola Samorządowego.

16.  Uchwała nr 8/2014/2015 Rady Pedagogicznej Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II    w Dylewie z dnia 17 grudnia 2014 w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej

17. Uchwała nr 6/2015/2016 Rady Pedagogicznej Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II     w Dylewie z dnia 29 września 2015 w sprawie zmian w Statucie Publicznego Gimnazjum

18. Uchwała nr 6/2015/2016 Rady Pedagogicznej Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II     w Dylewie z dnia 29 września 2015 w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej. 

19. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY                       

REALIZUJEMY   PROGRAMY 

* „Czyste powietrze wokół nas”

* „Owoce w szkole”

* Szkoła bez przemocy

* Szkoła Bezpiecznego Internetu

* Szkoła z klasą

* Zęby myj, radośnie żyj

* Twoje dane twoja sprawa.

* Program Szkolnego Klubu Wolontariusza na rok szkolny 2016/2017

* „Lepsza szkoła” – ogólnopolski projekt edukacyjny Lepsza Szkoła prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w szkole podstawowej i gimnazjum

* Jestem bezpieczny – unikam zagrożeń!

* Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy.

* Szkolne Koło PCK

* Trzymaj formę

* Czytające przedszkola

* Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń.

* Zdrowie nie trudne