Rada Pedagogiczna

ZESPOŁY WYCHOWAWCZE

I ETAP EDUKACYJNY

Beata Prusaczyk

Beata Gwiazda

Ilona Gwiazda

Grażyna Gąska

Hanna Politowska - przewodnicząca

Jolanta Małkowska

II ETAP EDUKACYJNY

Paweł Gadomski

Małgorzata Faderewska

Agnieszka Grzyb

III ETAP EDUKACYJNY

Edyta Prusińska

Teresa Ogniewska

Dorota Prusaczyk


ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

ZESPÓŁ INTEGRACYJNY

Hanna Politowska

Grażyna Gąska

Jolanta Małkowska

Beata Gwiazda

Beata Prusaczyk

Anna Kubeł

Ilona Gwiazda

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

Dorota Prusaczyk

Teresa Ogniewska

Teresa Maria Orzołek - Kaczyńska

Agnieszka Traczewska

Paweł Gadomski

Hanna Bakuła

Małgorzata Faderewska

Agnieszka Staśkiewicz

Bogumiła Michalak

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Anna Kubeł

Joanna Mrozek

Agnieszka Sadłowska

Edyta Laskowska

Edyta Prusińska