ARCHIWUM 2011/2012

Małe podsumowanie - "Wszystkie psy nasze są''.

W roku szkolnym 2011/2012 kilkakrotnie organizowaliśmy akcję ,,Wszystkie psy nasze są'' mającą na celu pomoc bezdomnym zwierzętom ze schroniska w Kruszewie. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli przekazaliśmy dla schroniska 75 kg suchej karmy oraz 12,5 kg karmy w puszkach a także zebrane posłania i akcesoria.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA ZAANGAŻOWANIE I POMOC - Szkolny Klub Wolontariatu. :-)

GALERIA

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

29.06.2012 r Mszą Świętą rozpoczęliśmy uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2011/2012. Po przejściu do szkoły uczniowie klasy VI a i VI b zaprezentowali część artystyczną przygotowaną na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Nastepnie dyrektor szkoły p. Elżbieta Cekała oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Bozena Deptuła wręczyły uczniom klas VI nagrody za wysokie wyniki w nauce oraz statuetki i medale za osiągnięcia sportowe. Z rąk p. Dyrektor oraz wychowawców p. Agnieszki Traczewskiej i p. Edyty Laskowskiej uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a rodzice tych uczniów listy gratulacyjne.Kolejnym etapem dnia zakończenia roku szkolnego było  wręczenie nagród uczniom pozostałych klas oraz podziękowań dla rodziców najlepszych uczniów. Szczególne wyrazy wdzięczności i podziękowania popłynęły do uczennic ze Szkolnego Klubu Wolontariatu "Promyk z serca" , które z ogromnym zaangażowaniem pomagały potrzebującym.

GALERIA - SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

ZAKOŃCZENIE ROKU - PRZEDSZKOLE

Zakończenie roku szkolnego klas III gimnazjum

GALERIA

Bal gimnazjalny

GALERIA - POLONEZ

GALERIA - Bal - część II

DLA FILIPA

10 czerwca 2012 w Kadzidle w Zagrodzie Kurpiowskiej odbył się koncert charytatywny dla szkolnego kolegi Filipa z udziałem Samorządu Uczniowski i wolontariatu z naszej szkoły wraz z opiekunami. Wspieraliśmy dodatkową pomocą organizację koncertu. Sprzedawaliśmy ciasto i własnoręcznie wykonane wyroby. Naszą ofertą było też malowanie twarzy, ozdabianie włosów i paznokci, zbieranie pieniędzy do puszek zarówno w Zagrodzie Kurpiowskiej, jaki i w kościele parafialnym w Dylewie.

GALERIA

FOTOGALERIA KONCERTU

Ginące zawody 2012

Uczennice naszej szkoły brały udział w ,,GINĄCYCH ZAWODACH'' w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Na stoisku utworzonym w celach charytatywnych wolontariuszki i przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego sprzedawały wyroby wykonane przez uczniów, nauczycieli i rodziców z naszej szkoły. Uzyskany dochód przeznaczyliśmy na rehabilitację naszego szkolnego kolegi.

Dziękujemy uczennicom i opiekunkom za tak cenną inicjatywę

GALERIA


Festiwal projektów

Festiwal projektów - to wydarzenie zorganizowane w ramach programu Szkoła z Klasą, w czasie którego uczniowie klasy VI i klas gimnazjanych zaprezentowali efekty swojej pracy. Ponadto uczniowie klas II gimnazjum dokonali prezentacji zadań wykonanych podczas realizacji projektów gimnazjalnych. Fantastycznym wystąpieniem festiwal rozpoczeła grupa realizująca projekt: Jak zorganizować przedstawienie teatralne w języku angielskim?</strong> - przygotwane przez grupę w składzie: Martyna Ogniewska, Roksana Kord, Aneta Głażewska, Konrad Szkopiński, Adrian Ostrowski pod opieką p. Małgorzaty Faderewskiej

Następnie równie ambitnie zaprezentowały się pozostałe grupy w nastepującej kolejności:

Moja szkoła w miniaturce - przygotowanie makiety szkoły - nad którą pracowała grupa w składzie: Małgorzata Kornelia Kotowicz, Anna Boruch, Milena Prusaczyk, Ewelina Patrycja Prusaczyk, Aneta Rolka pod opieką p. Edyty Laskowskiej.

Czy muzyka i piosenki chrześcijańskie interesują dzieci i młodzież? - nad tematem pracowała grupa: Dawid Tomasz, Damian Andrzej Domurad, Łukasz Prusaczyk, Patryk Śliziewski pod opieką p. Hanny Bakuła.

Moja szkoła - projekt realizowany przez grupę w skład której wchodziły: Karolina Katarzyna Kord, Hanna Szlachetka, Kamila Szczepanek, Dominika Szczepanek, uczennicami opiekowała się p. Anna Kubeł

Iluzja w optyce - wszyscy jesteśmy magikami - temat nad którym pracowała grupa w składzie: Hubert Suchecki, Marcin Suchecki, Damian Domurad, Patryk Kaczyński

Wulkanizm - budowa wulkanu, erupcja, konsekwencje. - w skład grupy projektowej wchodzili: Karol Kubeł, Krzysztof Kaczyński, Artur Prusaczyk, Karol Pabich, Piotr Sadłowski

Obie grupy pracowały pod kierunkiem p. Edyty Prusińskiej.

Moja szkoła w satystyce - temat opracowany i przedstawiony przez uczniów klasy VIa pod kierunkiem p. Edyty Laskowskiej.

Świadomy Konsument - projekt zaprezentowany przez uczennice klasy IIa: Roksanę Kord, Martynę Ogniewską Dominikę Szczepanek, Hanię Szlachetka. Nad pracami grupy czuwała p. Dorota Prusaczyk.

Festiwal zakończyła grupa pracująca nad projektem My trip to London pod kierunkiem p. Małgorzaty Faderewskiej, w składzie: Klaudia Piwowarska, Bartosz Kaczyński, Rafał Prusaczyk, Małgorzata Sadłowska.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom festiwalu GRATULUJEMY. Zachęcamy do podejmowania podobnych, aktywizujących uczniów dzialań.

GALERIA 

Dzień Dziecka na sportowo

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyły się rozgrywki sportowe przygotowane przez nauczycieli wychowania

fizycznego p. Pawła Gadomskiego - dla uczniów szkoły podstawowej oraz p. Waldemara Gwiazdę - dla uczniów

gimnazjum.

GALERIA

Dzień Matki

ŚWIĘTO RODZINY W PRZEDSZKOLU - GALERIA

DZIEŃ MATKI - SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM - GALERIA

To już 10 lat.

W życiu każdego człowieka są chwile wobec których nie można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe skłaniające do refleksji i przemyśleń. Takim wielkim i doniosłym wydarzeniem dla uczniów i pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie, była 10 rocznica nadania szkole imienia Papieża Jana Pawła II. Uroczystość miała tym bardziej podniosły charakter, gdyż zbiegła się z 82 rocznicą urodzin Patrona. Świąteczną oprawę tworzył wystrój szkoły, kwiaty, znicze na korytarzu szkolnym przy popiersiu papieża, pamiątkowe albumy i kroniki szkoły oraz będące wyrazem czci warty honorowe pełnione przez uczniów w strojach regionalnych.

Świąteczny dzień rozpoczęła dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych p. Elżbieta Cekała, witając zebranych przed budynkiem szkoły gości i społeczność szkolną. Przedstawiciele uczniów, rodziców, nauczycieli, poczty sztandarowe i zaproszeni goście złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicą upamiętniającą 20.05.2002r - dzień nadania imienia. Po czym nastąpił przemarsz do kościoła, na czele ze sztandarem ZPO w Dylewie i pocztami sztandarowymi szkół z gminy Kadzidło oraz bratnich szkół z Olszewa Borek i Baranowa, noszących imię Jana Pawła II. Uroczystą Mszę Świętą w intencji młodzieży, wychowawców, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły i ludzi związanych z placówką, odprawili: ksiądz prałat Marian Niemyjski wraz z proboszczem parafii Dylewo księdzem Jackiem Majkowskim. W wygłoszonej homilii ksiądz prałat, który 10 lat temu ufundował szkole sztandar, docenił rolę szkoły w kształtowaniu postaw moralnych dzieci i młodzieży oraz przywołując postać patrona szkoły zaapelował do zebranych by w swoim życiu czerpali przykłady z tak wielkiego autorytetu jakim był błogosławiony Jan Paweł II - najdoskonalszy nauczyciel. Po zakończonej mszy świętej poczty sztandarowe poprowadziły orszak do szkoły, w której miał miejsce dalszy ciąg jubileuszowych uroczystości. Podniosłym momentem rozpoczynającym kolejny etap obchodów było wprowadzenie na salę sztandarów szkół, na czele ze sztandarem Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie. Splendoru całej uroczystości niewątpliwie dodała obecność znakomitych gości, wśród których znaleźli się :

- koncelebrujący mszę świętą ksiądz prałat Marian Niemyjski oraz ksiądz Jacek Majkowski proboszcz parafii Dylewo,

- pani Teresa Pajka - obecnie wicedyrektor ostrołęckiej Kuratorium Oświaty w Warszawie , a 10 lat temu dyrektor szkoły w Dylewie

- Wójt Gminy Kadzidło pan Dariusz Łukaszewski

- pani Małgorzata Kuśmierczyk - przedstawicielka starosty powiatu ostrołęckiego

- pan Mariusz Popielarz - dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego

- pani Wiesława Sobiech - dyrektor biblioteki w Kadzidle

- pani Krystyna Łaszczych - pracownik biblioteki w Dylewie

- przedstawiciele związków zawodowych z terenu gminy Kadzidło: pani Barbara Dawidczyk - reprezentująca ZNP oraz pan Jerzy Syrewicz - reprezentujący nauczycielską solidarność.

- dyrektorzy szkół noszących imię Jana Pawła II: p. Jolanta Stolarczyk z Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie oraz p. Elżbieta Kacprzyk dyrektor Publicznego Gimnazjum w Olszewie Borkach.

- dyrektorzy szkół z gminy Kadzidło:

p. Halina Prusaczyk z Publicznego Gimnazjum w Kadzidle

p. Janina Bakuła - icedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle

p. Józef Kojtek z Zespołu Szkół w Chudku

p. Marzena Pokora ze Szkoły Podstawowej w Jazgarce

p. Beata Drężek ze Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące

p. Teresa Wielechowska z Zespołu Szkół w Wachu

p. Alicja Duszak ze Szkoły Podstawowej w Czarni.

- radni z Dylewa - p. Jan Kaczyński i p. Stanisław Kur

- sołtys wsi Dylewo p. Jan Kaczyński

oraz emerytowani pracownicy szkoły .

Niezwykle wzruszającym i pięknym punktem uroczystości był występ artystyczny - Powrót do domu Ojca, przygotowany przez uczniów pod kierunkiem katechetki p. Hanny Bakuła, polonistek Agnieszki Traczewskiej i Teresy Marii Orzołek Kaczyńskiej oraz nauczycielki muzyki p. Agnieszki Grzyb. Zarówno zgromadzeni goście jak też uczniowie, nauczyciele i rodzice byli ogromnie zachwyceni pełnym artystycznego wyrazu występem, w niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia. W oficjalnych wystąpieniach zaproszeni goście, a wśród nich Wójt Gminy Kadzidło p. Dariusz Łukaszewski, wicedyrektor Kuratorium Oświaty delegatura w Ostrołęce, p. Teresa Pajka, p. Mariusz Popielarz = dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy szkół, dziękując za zaproszenia gratulowali wspaniale przygotowanej uroczystości, wyrażali aprobatę i podziw, wskazując jednocześnie na wielką odpowiedzialność i i obowiązek ciążący na szkole, która ma za patrona tak znamienitą osobę jaką był Jan Paweł II. Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Elżbieta Cekała podziękowała przybyłym gościom wręczając drobne upominki wykonane przez twórczynie ludowe Czesławę Kaczyńską i Ewę Zdunek. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości jubileuszu nadania imienia wszyscy zaproszeni goście mogli podziwiać wystawę prac dzieci, dekoracje związane z osobą patrona, archiwalne kroniki szkoły, ekspozycje przedstawiające historię szkoły i osobę patrona oraz wpisać się do księgi pamiątkowej. Każdy z gości otrzymał również specjalnie opracowany na tę okoliczność informator, broszury przedstawiające szkołę i sylwetkę patrona oraz pamiątkowe długopisy,

Cytując słowa Jana Pawła II - Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie oraz komitet organizacyjny składają serdeczne podziękowanie za wsparcie udzielone w organizacji obchodów. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do:

- Wójta Gminy Kadzidło- p. Dariusza Łukaszewskiego

- Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. p. Jarosława Nowaka

- JBB - ; p. Józefa Bałdygi

- Prezes Banku Spółdzielczego w Kadzidle - p. Barbary Struniawskiej

- Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło - p. Jacka Płoskiego

- Radnych Gminy Kadzidło - p. Stanisława Kur i p. Jana Kaczyńskiego

- Sołtysa wsi Dylewo - p. Jana Kaczyńskiego

- Państwa Doroty i Henryka Ziemek

- Państwa Krystyny i Mirosława Niegowskich

- Państwa Teresy i Stanisława Duszak.

To właśnie także dzięki Waszemu wsparciu ta podniosła atmosfera uroczystości na długo zostanie w sercach i pamięci jej uczestników. Oby zapalony płomień pamięci o błogosławionym Janie Pawle II zawsze chciał przyświecać i przypominać o jego naukach.

GALERIA

IX edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego - Przekroczyć próg nadziei

18 maja 2012r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie odbyła się IX edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły - Jana Pawła II.

Konkurs, skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów, miał na celu przybliżenie sylwetki i nauki Jana Pawła II - patrona szkoły, uwrażliwienie młodych ludzi na piękno wygłaszanego słowa oraz kształtowanie odpowiednich postaw i promowanie talentów recytatorskich.

Łącznie przed komisją w składzie :

p. Krystyna Łaszczych - przewodnicząca,

p. Izabela Łada

p. Bogumiła Michalak

zaprezentowało się 56 recytatorów, w tym 28 uczniów z 7 szkół podstawowych i 28 uczniów z 6 gimnazjów z terenu powiatu ostrołęckiego.

W kategorii szkół podstawowych nagrodzono:

I miejsce - Anita Dymerska z ZPO w Kadzidle

II miejsce - Jakub Szymołon z ZS w Chudku

III miejsce - Dominika Samsel z ZS w Chudku

Wyróżniono następujących recytatorów:

Ewa Konieczek z ZPO w Kadzidle

Natalia Lenda z ZPO w Kadzidle

Aleksandra Sadłowska z ZPO w Kadzidle

Łucja Nalewajk z ZPO w Kadzidle

Klaudia Bogdańska z ZPO w Kadzidle.

W kategorii gimnazjów komisja przyznała następujące miejsca:

I miejsce - Daniel Trzciński z ZPO w Dylewie

II miejsce - Magdalena Lis z w Chudku

III miejsce Justyna Kotowska GP Olszewo Borki

Aleksander Żebrowski GP Olszewo Borki

Wyróżnienia zdobyli uczniowie:

Natalia Gąska z ZS Chudek

Natalia Jędrzejczak z ZS Wach

Bogna Krystian z PG Kadzidło

Martyna Ogniewska z ZPO Dylewo

Natalia Przyborowska z GP Olszewo Borki

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Wokół odkryć naukowych polskiej noblistki Marii Skłodowskiej – Curie

Uczniowie naszego Gimnazjum od 15.10.2011r. uczestniczyli w interdyscyplinarnym Konkursie Wokół odkryć naukowych polskiej noblistki Marii Skłodowskiej - Curie przeprowadzonego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

4 kwietnia 2012r. w Warszawie odbyło się podsumowanie konkursu Trwał od 15.10.2011r. do 15.03.2012r. Odbywał się w dwóch kategoriach test i projekt. Do etapu wojewódzkiego w kategorii projekt zakwalifikowały się 42 Publiczne Gimnazja z województwa mazowieckiego. Grupa projekcyjna uczniów naszej szkoły w kategorii tematycznej Nadzieje i zagrożenia związane z promieniotwórczością - zajęła III miejsce w finale etapu wojewódzkiego.

Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 9 maja 2012r. w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Uczniami opiekowały się p. Teresa Żeberkiewicz i p. Edyta Prusińska.

Rok 2011 był Międzynarodowym Rokiem Chemii, ponieważ 100 lat temu nasza rodaczka jako pierwsza kobieta otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii.

Troje uczniów naszej szkoły: Klaudia Piwowarska - kl.3B, Albina Deptuła kl.3A i Adrian Ostrowski kl.2A uczestniczyło w teście powyższego konkursu na szczeblu rejonowym.

Grupa projekcyjna w składzie: Albina Deptuła kl.3A, Joanna Domurad kl.3A, Kinga Kord kl.3A, Paulina Suchecka kl.3A. Grzegorz Lemański kl.3B, Klaudia Piworawrska kl.3B, Rafał Prusaczyk kl.3B i Adrian Ostrowski kl.2A zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który odbył się w m-cu marcu 2012r.

W ramach projektu uczniowie:

- opracowali referaty o promieniotwórczości,

- przygotowali gazetkę i plakat o Marii Skłodowskiej - Curie i promieniotwórczości,

- uczestniczyli w konferencji naukowej - PoRa na Marię zorganizowanej przez MSCDN w Ostrołęce,

- nawiązali współpracę z Instytutem Jądrowym w Otwocku i Muzeum Marii

Skłodowskiej - Curie w Warszawie,

- napisali wiersze o Marii Skłodowskiej - Curie i promieniotwórczości,

- przygotowali inscenizację - Rozprawa sądowa przeciw promieniotwórczości i przedstawili ją rodzicom, zaprosili również p. Wójta gminy Kadzidło,

- zwiedzili Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie i Instytut Jądrowy w Warszawie,

- przedstawili inscenizację uczniom naszego Gimnazjum i Gimnazjum w Chudku i Kadzidle,

Pragną jeszcze:

- zredagować i wydać gazetkę szkolną o promieniotwórczości. 


Adopcja na odległość

UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY NASZEJ SZKOŁY DOKONALI ADOPCJI NA ODLEGŁOŚC NA OKRES 1 ROKU.

KLIKNIJ

Turniej BRD

28 marca 2012 r. w ZPO w Dylewie odbyły się gminne eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

W eliminacjach wzięło udział 5 trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych:

- drużyna z Czarni w składzie: Marta Niedźwiecka, Jakub Galiszewski, Patrycja Kozłowska -opiekun Marianna Zalewska

- drużyna z Chudka w składzie: Karolina Kuzia, Adrian Bogdański, Adam Kozłowski -opiekun Agnieszka Kraśniewska

- drużyna z Dylewa w składzie: Paulina Giers, Karolina Ogniewska, Hubert Szymczyk -opiekun Edyta Prusińska, Agnieszka Grzyb

- drużyna z Kadzidła w składzie: Karolina Mróz, Julia Ciężar, Dominik Koziatek -opiekun Ryszard Grzyb

- drużyna z Wachu w składzie: Dominika Jędrzejczyk, Wiktoria Puławska, Adam Podbielski - opiekun Henryk Lesiński

oraz 4 drużyny z gimnazjum:

- drużyna z Chudka w składzie: Justyna Olkowska, Patryk Bogdański, Arkadiusz Kuśmierczyk -opiekun Agnieszka Kraśniewska

- drużyna z Dylewa w składzie: Patrycja Jasińska, Klaudia Tomczak, Tomasz Szlachetka - opiekun Edyta Prusińska, Agnieszka Grzyb

- drużyna z Kadzidła w składzie: Arkadiusz Lemański, Damian Gwiazda, Hubert Gwara - opiekun Tadeusz Kacprzyk

- drużyna z Wachu w składzie: Piotr Brzózka, Hubert Parzych, Adrian Załęski -opiekun Henryk Lesiński

W ramach konkursu uczniowie pisali test oraz zmagali się na torze przeszkód.

Nad bezpieczeństwem i porawnością przeprowadzonych konkurencji czuwali policjanci z Posterunku Policji w Kadzidle oraz opiekunowie uczniów.

W kategorii szkół podstawowych komisja sędziowska przyznała następujące miejsca:

I miejsce - drużyna z Dylewa

II miejsce - drużyna z Wachu

III miejsce - drużyna z Kadzidła

W kategorii gimnazjum komisja sędziowska przyznała następujące miejsca:

I miejsce - drużyna z Dylewa

II miejsce - drużyna z Wachu

III miejsce - drużyna z Chudka

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się drużyny ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Dylewie.

Młodzież ze wszystkich szkół wykazała się dużą wiedzą z przepisów ruchu drogowego oraz znakomitą umiejętnością poruszania się rowerem po torze przeszkód. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w turnieju i gratulujemy.

Rocznica śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia 2012r. minęła siódma rocznica śmierci Patrona naszej szkoły Papieża Jana Pawła II. Był to bardzoszczególny dzień w naszej szkole. Uczniowie klas drugich Publicznego Gimnazjum przygotowali z tej okazji inscenizację, którą przedstawili w szkole, a także rodzicom, sąsiadom i kolegom w miejscowym kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej. Wspominaliśmy życie, pracę i ostatnie chwile Wielkiego Polaka. Uczniowie również złożyli kwiaty, zapalili znicze i pełnili honorową wartę przy popiersiu Patrona. Opiekę nad uroczystością sprawowały wychowawczynie klas drugich PG p. Teresa Żeberkiewicz i p. Małgorzata Faderewska, katechetka p. Hanna Bakuła, p. Agnieszka Grzyb - opiekun chóru szkolnego oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

Realizacja programów "Jestem bezpieczny - unikam zagrożeń" i "Trzymaj Formę"

W ramach programów "Jestem bezpieczny - unikam zagrożeń" i "Trzymaj Formę" w szkole zorganizowano trzydniową akcję. Przedsięwzięcie miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz unikanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Uczniowie poznawali sposoby udzielania pierwszej pomocy, zasady zdrowego odżywiania się i ich pozytywnego wpływu na nasze zdrowie. We wtorek 28 lutego miała miejsce projekcja filmu - Pierwsza pomoc oraz zajęcia praktyczne na fantomie i samokontrola ciśnienia tętniczego. W środę 29 lutego odbyły się spotkania uczniów klas I-III SP, IV-VI SP oraz I-III PG z pielęgniarką. Natomiast w czwartek 1 marca rozstrzygnięto konkurs "Owocowa Klasa" orazzorganizowano poczęstunek, którego hasło przewodnie brzmiało: Owoce i warzywa - źródło witamin.

GALERIA

Choinka 2012

4 lutego 2012r w naszej szkole odbyła się Choinka. Składamy serdeczne podziekowania Rodzicom, którzy przygotowali uroczystości , a szczególne podziękowania kierujemy do Zarządu Rady Rodziców. Była wspaniała zabawa, co widać na zdjęciach, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy.


Bal dla uczniów klas IV-VI oraz Gimnazjum -GALERIA

IX edycja Gminnego Konkursu "Baśnie, to nie tylko radość czytania"

PODSUMOWANIE IX edycji Gminnego Konkursu "Baśnie, to nie tylko radość czytania"

KOMISJA - ETAP PLASTYCZNY - GALERIA

UROCZYSTE PODSUMOWANIE -GALERIA

SPRAWOZDANIE Z TYGODNIA WOLONTARIATU

W Zespole Placóek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie od 5 do 10 grudnia 2011 roku obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Wolontariatu, który zorganizowaliśmy w ramach programu "Szkoła bez przemocy"    

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat wykazują ogromną wrażliwość, systematycznie uczestnicząc w akcjach charytatywnych i tym samym niosąc pomoc potrzebującym.

   Był to niezwykły tydzień dla naszych wolontariuszy, gdyż udało im się zorganizować wiele ciekawych przedsięwzięć i akcji  propagujących ideę wolontariatu, ideę czynienia dobra.

Pierwszą z nich był kiermasz wypieków i kiermasz świąteczny. Wolontariusze sprzedawali, zarówno rodzicom jak i uczniom, pyszne ciasta,  piękne dekoracje i ozdoby świąteczne w których własnoręczne wykonanie zaangażowali się uczniowie oraz nauczyciele. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu zostały przekazane na paczki świąteczne dla naszych uczniów.W tym celu również wolontariusze zwrócili się do wszystkich uczniów naszej szkoły o pomoc w zbiórce darów do paczek . Wielu uczniów i nauczycieli z wielkim zaangażowaniem włączyła się w naszą akcję przynosząc zabawki, gry, słodycze i  książki.

Cieszymy się, iż nasi uczniowie, choć w niewielkim stopniu, mogli przyczynić się do radosnego przeżycia zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Okoliczne sklepy również wsparły naszą akcję umożliwiając zbiórkę słodyczy.

Wolontariusze SKW utworzyli na terenie szkoły punkt informacyjny dla  uczniów, pracowników szkoły i rodziców, gdzie można było uzyskać informacje na temat idei wolontariatu, oraz działalności szkolnego klubu. Wolontariusze prezentowali różne publikacje, udzielali odpowiedzi na pytania związane z pracą w klubie i rozdawali własnoręcznie wykonane ulotki.

    Kolejną akcją zorganizowaną w ramach Tygodnia Wolontariatu był konkurs na logo Szkolnego Koła Wolontariatu.

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych w każdej klasie - Wolontariusz - bohater naszych czasów,  było następnym działaniem podczas Tygodnia Wolontariatu. Lekcje te miały na celu uświadomić uczniom, iż każdy człowiek, niezależnie od wieku, zamożności bądź też innych aspektów, może, a nawet powinien, pomagać potrzebującym oraz działać na rzecz swojego najbliższego otoczenia.

      Kolejnym przedsięwzięciem podczas Tygodnia Wolontariatu był happening zorganizowany pod hasłem - ;Dzielmy się. . Wolontariusze zachęcali uczniów naszej szkoły do czynienia dobra i niesienia pomocy potrzebującym rozmawiając i  rozdając ulotki z najpiękniejszymi cytatami naszego Papieża Jana Pawła II i nie tylko.

Jak co roku, nasi wolontariusze udali się do przedszkola, aby spędzić trochę czasu z naszymi najmłodszymi uczniami. Oprócz gier i zabaw, w których dzieciaki najchętniej biorą udział, wolontariusze z chęcią czytali im ich ulubione bajki i opowieści.

Kolejnym przedsięwzięciem podczas Tygodnia Wolontariatu było zorganizowanie zbiórki  makulatury, która cieszyła się  dużym zainteresowaniem wśród naszej społeczności szkolnej. Zorganizowaliśmy również zbiórkę akcesoriów i karmy na rzecz schroniska dla zwierząt.

Wolontariuszki wystąpiły oraz zaprezentowały  podejmowane przez naszą szkołę działania związane z wolontariatem w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce podczas ,,EUROPEJSKIEGO ROKU WOLONTARIATU"

Przygotowanie kartek świątecznych dla firm, instytucji oraz osób prywatnych, były ostatnim punktem Tygodnia Wolontariatu. Wolontariuszki własnoręcznie przygotowały przepiękne kartki z życzeniami, które zostały rozesłane.

W czasie Tygodnia Wolontariatu każdy, kto chociaż raz włączył się w działania na rzecz innych, mógł pochwalić się tym, otrzymując ,,Pomocną dłoń"

    Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom jak również rodzicom za ogromne zaangażowanie we wspieraniu naszych wolontariuszy we wszystkich ich działaniach. Cieszymy się, że nasza społeczność szkolna oraz lokalna ma w sobie tyle chęci do niesienia pomocy, dobra i miłości wszystkim potrzebującym.

GALERIA

Spotkanie z policjantami

24.10.2011 uczniowie gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z Policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Temat przewodni spotkania to: Uzależnienia, konsekwencje i odpowiedzialność karna nieletnich.

GALERIA

Ślubowanie klas I SP

26.10.2011 uczniowie klas pierwszych SP oficjalnie zostali włączeni w poczet uczniów naszej szkoły. Pięknie zaprezentowali przygotowane wiersze i piosenki, po czym złożyli uroczyste ślubowanie a następnie Pani Dyrektor Elżbieta Cekała dokonała pasowania na uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie otrzymali pamiątki związane z tą szczególną uroczystością. odbyło się także pasowanie na czytelników, którego dokonała Pani Krystyna Łaszczych z Gminnej Biblioteki Publicznej. Uczennice klasy V pod kierunkiem p. Bogumiły Michalak przygotowały krótką część artystyczną.

GALERIA

KĄCIK MEDYCZNY W NASZEJ SZKOLE

Dzięki opiekunkom PCK p. Joannie Mrozek i p. Edycie Prusińskiej w naszej szkole przez kilka dni odbywała się akcja mająca na celu przybliżenie tematyki związanej z pomocą przedmedyczną. Uczniowie mogli skorzystać z pomiaru ciśnienia, nauczyć się bandażowania ran, udzielania pierwszej pomocy (sztuczne oddychanie, masaż serca).

Jak widać na zdjęciach zainteresowanie uczniów było ogromne.

GALERIA

Dzień Nauczyciela

13 października w przeddzień Święta Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia dedykowana wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas: P. Krystyna Łaszczych - z Gminnej Biblioteki Filia w Dylewie, nauczycielki emerytki oraz Wójt Gminy Kadzidło Pan Dariusz Łukaszewski, który otrzymał od uczniów specjalne odznaczenie "Przyjaciel Szkoły"

Akademię, pięknie poprowadzoną przygotowali uczniowie klas II PG pod kierunkiem p. Edyty Prusińskiej oraz p. Anny Kubeł.

GALERIA

Akademia z okazji 33 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Uczniowie klas III PG oraz chór szkolny piosenką i wierszem uczcili pamięć Błogosławionego Jana Pawła II

Wycieczka do Białowieży

17.09.2011 r. grupa uczniów biorąca udział w projekcie "Zagrajmy o sukces" uczestniczyła w wycieczce do Białowieskiego Parku Narodowego. Park położony jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej - jest to ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Jak sami mogliśmy zobaczyć, charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną. Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji forograficznej wykonanej przez ucznia klasy III A Aleksandra Pierzchałę oraz p. Edytę Laskowską i p. Annę Kubeł - koordynatora projektu "Zagrajmy o sukces".

Obróbka cyfrowa: Rafał Prusaczyk kl. III B i p. Anna Kubeł

GALERIA

Park położony jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej, chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej - jest to ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Jak sami mogliśmy zobaczyć charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną. W Parku występuje m.in. 809 gatunków roślin naczyniowych, ponad 3 tys. gatunków roślin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i 283 gatunki porostów. Stwierdzono ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, ok. 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków. Stare, pierwotne drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i obecnością gatunków typowych dla lasów naturalnych. Spośród ptaków spotykamy tu np.: sóweczkę, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego; z chrząszczy - żerdziankę Urussowa, pachnicę dębową, rozmiazga kolweńskiego; z motyli - lotnicę zyskę, szlaczkonia torfowca. Symbolem Parku jest żubr - największy ssak lądowy Europy. Puszcza Białowieska okazała się dla żubra nizinnego ostatnią ostoją. Tu także rozpoczęto proces jego restytucji, czyli przywracania go naturze. Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie. W rezerwacie mogliśmy zobaczyć także: rysia, wilki, żubronie oraz dziki, które od dnia wycieczki zapewne wszystkim będą kojarzyły się z sytuacją jakiej doświadczył jeden z uczestników ;-).

Smacznie i zdrowo

Uczniowie klas trzecich na zajęciach technicznych zgłębiali tajniki sztuki kulinarnej samodzielnie przygotowywując

sałatki. Jak widać na zdjęciach przyniosło im to wiele radości, a sałatki były pyszne.

GALERIA

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1 września udziałem we Mszy Świętej rozpoczęliśmy Rok szkolny 2011/2012 Następnie wszyscy przeszliśmy do szkoły, gdzie Pani Dyrektor Elżbieta Cekała powitała wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególnie ciepło zwróciła się do uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole życząc wszystkim wielu sukcesów w nowym roku szkolnym, w którym czeka uczniów wiele zmian. Natomiast Pani wicedyrektor Hanna Politowska odczytała list Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz przydział wychowawców i sal lekcyjnych dla poszczególnych klas.

Na zakończenie uczniowie w salach lekcyjnych spotkali się ze swoimi wychowawcami. Wszystkim naszym uczniom życzymy wielu sukcesów w bieżącym roku szkolnym.

GALERIA